اخبار

تامین مسکن کارگران زن سرپرست خانوار با آورده نقدی 30 میلیون تومانی

تامین مسکن کارگران زن سرپرست خانوار با آورده نقدی 30 میلیون تومانی

بسته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان سرپرست خانوار در ستاد ملی زنان و خانواده به تصویب رسیده است. براساس این بسته حمایتی، زنان سرپرست خانوار به ویژه زنان کارگر سرپرست خانوارثبت نام شده در طرح اقدام ملی مسکن بر اساس دهک‌های درآمدی، اولویت بندی شده‌ و اقدامات ویژه‌ای در این بسته حمایتی برای آنها

۵ دلیل برای برتری “واکسن ایرانی کرونا” نسبت به واکسن‌‌های خارجی

۵ دلیل برای برتری “واکسن ایرانی کرونا” نسبت به واکسن‌‌های خارجی

اگرچه مقامات بهداشتی کشور ما قول تأمین واکسن کرونا از منابع مطمئن را داده‌‌اند اما چرا “واکسن ایرانی کرونا” قابل اعتمادتر و بهتر از واکسن‌‌های خارجی است؟! به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ با گسترش کرونا در جهان، کشورها در صدد برآمدند تا واکسنی مؤثر علیه این بیماری ساخته شود. ایران نیز