تامین مسکن کارگران زن سرپرست خانوار با آورده نقدی 30 میلیون تومانی

بسته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان سرپرست خانوار در ستاد ملی زنان و خانواده به تصویب رسیده است. براساس این بسته حمایتی، زنان سرپرست خانوار به ویژه زنان کارگر سرپرست خانوارثبت نام شده در طرح اقدام ملی مسکن بر اساس دهک‌های درآمدی، اولویت بندی شده‌ و اقدامات ویژه‌ای در این بسته حمایتی برای آنها

بسته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان سرپرست خانوار در ستاد ملی زنان و خانواده به تصویب رسیده است. براساس این بسته حمایتی، زنان سرپرست خانوار به ویژه زنان کارگر سرپرست خانوارثبت نام شده در طرح اقدام ملی مسکن بر اساس دهک‌های درآمدی، اولویت بندی شده‌ و اقدامات ویژه‌ای در این بسته حمایتی برای آنها

به گزارش تیم تحلیل و بررسی، بر اساس اعلام معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار، ۶۳ هزار نفر از ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند.
براساس این تصویبنامه در راستای سیاست‌های کلی خانواده و بند (۳) سیاست‌های کلی مسکن و بندهای (ت) و (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار دهک‌های یکم تا ششم درآمدی به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.
براساس این مصوبه پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی ساخت و فروش اقساطی برای هر واحد مسکونی با نرخ سود 4 درصد برای زنان سرپرست خانوار دهک‌های یک تا سه، نرخ سود 9 درصد برای زنان سرپرست خانوار دهک های چهار تا شش، معافیت 100 درصدی هزینه عوارض صدور پروانه ساختمانی، کمک بلاعوض 30 میلیون تومانی توسط دولت، پرداخت 30 میلیون تومان نیز به عنوان کمک بلاعوض توسط دستگاه های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی ، بنیاد مستضعفان و حساب 100 حضرت امام از جمله اقدماتی است که در این مصوبه پیش بینی شده است.
براساس تصویبنامه تعیین بسته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان سرپرست خانوار دهک های یک تا شش درآمدی،‌ سهم آورده نقدی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن برای مالکیت یک واحد مسکونی 80 متری ، تنها 30 میلیون تومان و هنگام تحویل واحد مسکونی خواهد بود و و مابقی هزینه آن در قالب تسهیلات ارزان قیمت و کمک های بلاعوض تامین می‌شود.
همچنین مطابق این تصویبنامه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های زیر مجموعه خود در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های مسکونی گروه‌های هدف ، نهایت همکاری را در اجرای این مصوبه اعلام کرده است.
تهیه این بسته حمایتی با همکاری وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و انتظار می رود با کاهش سهم آورده متقاضیان، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و حذف عوارض صدور پروانه ساختمانی، تامین مسکن کارگران زن سرپرست خانوار تسهیل شود.
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 27 تیرماه 1400 هیات وزیران درخصوص “تعیین بسته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان سرپرست خانوار دهک های یک تا شش درآمدی” طی نامه شماره ۴۶۵۰۵ مورخ سوم مرداد 1400 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.