اخبار

ارزیابی صرافی‌های رمزارزی ایرانی، زمستان ۱۴۰۰

ارزیابی صرافی‌های رمزارزی ایرانی، زمستان ۱۴۰۰

جدیدترین رتبه‌بندی صرافی‌های رمز ارز ایرانی کوین‌ایران منتشر شد. رتبه‌بندی صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی یک روش‌شناسی خلاقانه برای ارزیابی و رتبه‌بندی کیفی صرافی‌های رمزارزی در ایران است.