اخبار

اقتصاد با دستور و تحکم پیش نمی‌رود

اقتصاد با دستور و تحکم پیش نمی‌رود

تحلیلگر اقتصادی براین باور است: دولت براین باور است که پایه پولی را افزایش داده، ولی هنوز تورم از ۴۰ درصد کمتر نشده است. ضمن اینکه تا مسئله تحریم‌ها حل نشود ریشه عمده مشکلات فعلی اقتصاد از جمله تورم‌ها با اقدامات فعلی که دولت انجام می‌دهد حل نخواهد شد.