اخبار

واردات خودروهای خارجی حباب بازار داخل را از بین می‌برد

واردات خودروهای خارجی حباب بازار داخل را از بین می‌برد

کارشناس خودرو براین باور است: اگر دولت به واردات خودرو ارز تخصیص ندهد و تخصیص ارز را به عهده تجار و بازار آزاد و ارز منشا خارجی بگذارد دیگر مجبور نیست محدودیت مالی بگذارد. به دلیل اینکه قرار نیست دولت دست به جیبش خود کند و ارز تخصیص دهد.